Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach
Strona główna

Bożena Dzienisiuk

O mnie

mgr Bożena Dzienisiuk - nauczyciel dyplomowany oraz egzaminator sprawdzianu po sześcioletniej szkole podstawowej.

 

 Edukacja wczesnoszkolna. 

 

Inne kwalifikacje:

 

  Wychowanie do Życia w Rodzinie na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.                       

       Instruktor dyscypliny sportu szachy.